Ofte stilte spørsmål

Forklaringer på noen vanlige ord og begrep

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter knyttet til Trygg Hverdag

Generelt om Trygg Hverdag

Betalingsfritak ved sykmelding

Betalingsfritak ved arbeidsledighet/permittering

Egenandelsfritak

Har du tekniske problemer med å søke om erstatning