Trygg Hverdag

Betalingsfritak ved sykmelding eller arbeidsledighet
Egenandelsfritak


« Tilbake

Generelt om Trygg Hverdag


Hva får jeg i erstatning ved sykmelding eller arbeidsledighet/permittering?

  • Du må ha vært sykmeldt eller ufrivillig arbeidsledig/permittert i mer enn 30 dager før du kan søke om erstatning
  • Trygg Hverdag dekker hele strømfakturaen din, også nettleie hvis du får begge deler på samme faktura


Hva får jeg i erstatning på Egenandelsfritak?

Har du fått erstatning på din innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) etter en skade som skyldes lynnedslag eller elektrisk fenomen, dekker Egenandelsfritaket egenandelen din - maks 5 000 kroner.


Hva menes med minimumsbeløp ved Betalingsfritak?

Uavhengig av strømfakturaens størrelse, får du minst et minimumsbeløp etter vilkårene i erstatning per måned du er sykmeldt eller arbeidsledig. For skader før 1.8 2021 var minimumsbeløp kr 2.000,- pr måned. I nytt vilkår er minimumsbeløp kr 3.000,-. Skadetidspunktet avgjør hvilket minimumsbeløp som gjelder.


Er min ektefelle/samboer også forsikret?

Ja, Trygg Hverdag gir også erstatning dersom din ektefelle/samboer skulle bli sykmeldt eller arbeidsledig/permittert.


Både jeg og ektefelle/samboer er sykmeldt/arbeidsledig samtidig. Kan begge få erstatning?

Nei. Forsikringen dekker strømfakturaen deres. Det utbetales derfor bare erstatning for en av dere.


Når må jeg melde en skade eller søke om Betalingsfritak/Egenandelsfritak?

  • Vi anbefaler at du melder skaden så snart du vet om skaden
  • Skaden må meldes senest innen 12 måneder fra du visste om skaden


Hvilke dokumenter må jeg sende til forsikringsselskapet for å få erstatning?

  • Det må tydelig framkomme hvilken person det søkes om erstatning for
  • Når dokumentasjonen du skal sende oss kun er tilgjengelig elektronisk, kan du ta skjermbilde (f.eks. elektroniske sykemeldinger). Hvilken dokumentasjon du trenger å sende oss finner du lenger nede på siden.


Hvis jeg ikke er enig med forsikringsselskapet, kan jeg klage?

Ja, du kan klage. Har du fått avslag på din søknad om erstatning, står det i brevet fra oss hva du må gjøre for å klage og hvordan klageadgangen fungerer. En klage må sendes forsikringsselskapet skriftlig.


Hvordan kan jeg ettersende dokumentasjon?

Hvis du skal ettersende dokumentasjon i forbindelse med søknad om Betalingsfritak/Egenandelsfritak, kan du gjøre dette her.


Jeg har allerede meldt en skade og er fortsatt sykmeldt/arbeidsledig – hvordan gir jeg beskjed om dette?

Hvis du allerede har meldt og fått innvilget Betalingsfritak ved sykdom/arbeidsledighet, og skal bekrefte ytterligere periode kan du gjøre dette her.


Hvorfor snakker vi om sykmelding og arbeidsledighet/permittering som en «skade»?

Betalingsfritak er en forsikring. Derfor brukes «skade», «skademelding» og «skadesak» ifbm. med at du sender inn en søknad om erstatning.


Hvor finner jeg vilkårene for forsikringen?

Vilkårene som gjelder for forsikringen finner du her.

For skadedato før 1.8.2021 gjelder følgende vilkår.