Trygg Hverdag

Betalingsfritak ved sykmelding eller arbeidsledighet
Egenandelsfritak


« Tilbake

Forsikring ved dødsfall


Hvem gjelder dekningen for?

Rett til erstatning ved dødsfall gjelder for kunder som ikke har fylt 80 år og som er pensjonister eller uførepensjonister.


Hvordan meldes dødsfall?

Etterlatte som ønsker å sende inn søknad om erstatning ifm. dødsfall bes om å kontakte oss direkte på e-post: skadeservice@imaa.no eller telefon 400 34 440.


Hva dekkes ved dødsfall?

Forsikringssummen er 5 000 kroner og utbetales til den som er berettiget til å motta forsikringssummen.


Hva slags dokumentasjon må jeg sende inn ved dødsfall?

Ved dødsfall må følgende dokumentasjon vedlegges:

  • Kopi av skifteattest
  • Kopi av legitimasjon