Trygg Hverdag

Betalingsfritak ved sykmelding eller arbeidsledighet
Egenandelsfritak


« Tilbake

Egenandelsfritak


Får jeg erstatning for skade som oppstod før jeg tegnet forsikringen?

Nei. Forsikringen gjelder for skader som inntreffer etter forsikringens startdato.


Hva slags dokumentasjon må jeg vedlegge søknaden om Egenandelsfritak?

Du må vedlegge kopi av forsikringsoppgjøret du har fått fra ditt innbo- og løsøreforsikringsselskap (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) hvor skadested, årsak og fratrukket egenandel fremkommer.


Hva menes med «elektrisk fenomenskade»?

«Elektrisk fenomenskade» defineres som uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av innbo og løsøre.