Trygg Hverdag

Betalingsfritak ved sykmelding eller arbeidsledighet
Egenandelsfritak


« Tilbake

Betalingsfritak ved arbeidsledighet/permittering


Hvor lenge må jeg ha vært arbeidsledig/permittert før jeg kan søke om Betalingsfritak?

Du må ha vært arbeidsledig/permittert og mottatt dagpenger i minst 30 dager sammenhengende før du kan søke om Betalingsfritak.


Får jeg erstatning for arbeidsledighet/permittering som var varslet før jeg tegnet forsikringen?

Nei. Forsikringen gjelder for arbeidsledighet/permittering som varsles etter forsikringens startdato.


Hva slags dokumentasjon må jeg vedlegge søknaden om Betalingsfritak ved arbeidsledighet/permittering?

Du må vedlegge:

  • Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet fra arbeidsgiver, med årsak til oppsigelse og dato for ikrafttredelse.
  • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV.
  • Oversikt over utbetalinger av dagpenger fra NAV for minimum 30 dager.


Er det noen spesielle krav til arbeidsforholdet jeg har vært i for å kunne søke om erstatning?

Det utbetales ingen erstatning for arbeidsledighet dersom arbeidsledigheten skyldes:

  1. Midlertidig ansettelse eller sesongarbeid
  2. Frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av Kundens eget mislighold
  3. Streik eller en form for ulovlig handling fra Kundens side