Trygg Hverdag

Betalingsfritak ved sykmelding eller arbeidsledighet
Egenandelsfritak

Hafslund - Eksisterende skade
Side 1
Erklæring
Oversikt
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Side 1
Fyll ut fødselsnummeret og skadenummer til den som er sykmeldt/arbeidsledig
Fødselsnummerskadenummer
Fødselsnummer
*
Skadenummer
*
* Skadenummer finner du i e-posten du fikk fra Skadeservice da du leverte søknad om Betalingsfritak/Egenandelsfritak første gang.
Bekreftelse på ny periode
Bekreftelser

Dersom du har fått innvilget Betalingsfritak og skal bekrefte at du fortsatt er sykmeldt/arbeidsledig/permittert, kan du gjøre dette her.

 

Jeg bekrefter at jeg er sykmeldt/arbeidsledig/permittert frem til følgende dato:

Fra dato
*
Til dato
*
Vi gjør oppmerksom på at Skadeservice foretar kontroll av bekreftede perioder. Blir ditt skadekrav kontrollert, må du ettersende dokumentasjonen som bekrefter at du har vært sykmeldt/arbeidsledig/permittert i hele perioden du har mottatt erstatningsutbetalinger for, jfr. forsikringsavtalelovens §§ 8-1 of 18-1. Har du gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som har medført at det er utbetalt erstatning du ikke har krav på, kan du miste ethvert erstatningskrav mot selskapet.
ResultatPDF
 

Velg fil